logo NFZ
logo DirectMedic
Stomatologia mobilna, stacjonarna, medycyna szkolna
Na podstawie umowy z DOW NFZ świadczymy na terenie województwa dolnośląskiego
usługi stomatologiczne w zakresie:

Edukacji

Edukacja jest niezbędnym elementem pracy naszych specjalistów. W trosce o stan zdrowia jamy ustnej naszych najmłodszych i młodych Pacjentów jesteśmy zobligowani do przekazywania wiedzy nie tylko im, ale także rodzicom czy też opiekunom. Aby cieszyć się pięknym uśmiechem i zdrowymi zębami nasi Pacjenci muszą wiedzieć jak o nie dbać na co dzień w ramach profilaktyki domowej. Dorośli zaś, powinni mieć świadomość jak duży problem stanowi próchnica, jakie niesie ze sobą zagrożenia i jak ważna jest profilaktyka stomatologiczna, tak aby wcześnie wykryte problemy podlegały zazwyczaj prostemu leczeniu zachowawczemu, które nie będzie stresować naszych pociech lub powodować dalszych problemów ze zdrowiem.

W ramach usług edukacyjnych przyjedziemy chętnie do Państwa szkoły/placówki aby przeprowadzić trwającą około 15 minut prezentację dla rodziców. Szanując Państwa czas, zwykle łączymy ją np. ze spotkaniami z okazji rozpoczęcia roku szkolnego lub zebraniami rodziców. Prezentacja ma między innymi na celu uświadomienie jak duży problem stanowi próchnica (według badań cierpi na nią prawie 90% naszych pociech), jakie są konsekwencje braku leczenia, możliwe powikłania oraz ścieżki leczenia.

Opowiadamy o zakresie przeprowadzanych u Państwa badań dzieci i młodzieży, gorąco namawiając do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM programie profilaktycznym w Dentobusie. Omawiamy także proces obsługi i procedury bezpieczeństwa Pacjentów oraz odpowiadamy na pytania rodziców.

Zwłaszcza w przedszkolach lub klasach początkowych, podczas wizyty Dentobusu, nasz lekarz lub higienistka stomatologiczna w przystępny sposób mogą ponadto przeprowadzić dla najmłodszych Pacjentów instruktaże higieny jamy ustnej.

Profilaktyki

Chyba wszyscy znamy słuszne powiedzenie iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Niestety, pomimo iż np. obowiązkowo corocznie wykonujemy przegląd samochodu, często zapominamy o przeglądzie ... człowieka. Zwłaszcza małego człowieka. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w programie BEZPŁATNEJ profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży, przeprowadzanej w Dentobusie. Wygodnie - w Państwa miejscowości, przy lokalnej szkole. Regularne przeglądy stomatologiczne mogą pozwolić dzieciom uniknąć problemów ze zdrowiem i stresu związanego z leczeniem specjalistycznym.

Dentobus przyjeżdża do Państwa miejscowości jako w pełni przygotowany, autonomiczny, mobilny gabinet stomatologiczny. W czasach pandemii, dbając o bezpieczeństwo nasi specjaliści wykonują przeglądy z zachowaniem procedur obejmujących: pracę w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust Pacjenta i zminimalizowanym czasem ekspozycji.

Przegląd, w którym między innymi lekarz zbada stan uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej) zakończy się wydaniem karty Pacjenta. Z niej rodzic dowie się o potrzebach leczniczych swojego dziecka. Przeglądy stomatologiczne powinny być wykonywane co najmniej raz na 6mcy. Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne, bezpłatne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

Leczenia

Dentobus, który przyjeżdża do Państwa miejscowości to w pełni przygotowany, autonomiczny, mobilny gabinet stomatologiczny z profesjonalnym unitem, punktowym RTG z radiowizjografią, kompletnym zestawem narzędzi, materiałów i leków stomatologicznych.

Zespół pracujący w Dentobusie to lekarz stomatologii zachowawczej z asystą, doświadczeni i przygotowani do pracy z Pacjentami pedodontycznymi.

Dentobus oferuje Państwu możliwość leczenia zachowawczego z elementami endodoncji, dzieci i młodzieży do lat 18 w zakresie koszyka usług gwarantowanych przez NFZ. Koszyk ten, obejmując ponad 70 usług pozwala na kompleksowe i nowoczesne leczenie ogólnostomatologiczne. Z przyczyn formalno-prawnych procesy lecznicze powinny być przeprowadzane w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.