top of page

Leczenie

Dentobus, który przyjeżdża do Państwa miejscowości to w pełni przygotowany, autonomiczny, mobilny gabinet stomatologiczny z profesjonalnym unitem, punktowym RTG z radiowizjografią, kompletnym zestawem narzędzi, materiałów i leków stomatologicznych. Zespół pracujący w Dentobusie to lekarz stomatologii zachowawczej z asystą, doświadczeni i przygotowani do pracy z Pacjentami pedodontycznymi.

lecz.jpg

Dentobus oferuje Państwu możliwość leczenia zachowawczego z elementami endodoncji, dzieci i młodzieży do lat 18 w zakresie koszyka usług gwarantowanych przez NFZ. Koszyk ten, obejmując ponad 70 usług pozwala na kompleksowe i nowoczesne leczenie ogólnostomatologiczne. Z przyczyn formalno-prawnych procesy lecznicze powinny być przeprowadzane w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 

bottom of page