top of page

Profilaktyka

Chyba wszyscy znamy słuszne powiedzenie iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Niestety, pomimo iż np. obowiązkowo corocznie wykonujemy przegląd samochodu, często zapominamy o przeglądzie ... człowieka. Zwłaszcza małego człowieka. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w programie BEZPŁATNEJ profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży, przeprowadzanej w Dentobusie. Wygodnie - w Państwa miejscowości, przy lokalnej szkole. Regularne przeglądy stomatologiczne mogą pozwolić dzieciom uniknąć problemów ze zdrowiem i stresu związanego z leczeniem specjalistycznym.

profi.jpg

Dentobus przyjeżdża do Państwa miejscowości jako w pełni przygotowany, autonomiczny, mobilny gabinet stomatologiczny. W czasach pandemii, dbając o bezpieczeństwo nasi specjaliści wykonują przeglądy z zachowaniem procedur obejmujących: pracę w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej,  dezynfekcji ust Pacjenta i zminimalizowanym czasem ekspozycji.

Przegląd, w którym między innymi lekarz zbada stan uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej) zakończy się wydaniem karty Pacjenta. Z niej rodzic dowie się o potrzebach leczniczych swojego dziecka. Przeglądy stomatologiczne powinny być wykonywane co najmniej raz na 6mcy. Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne, bezpłatne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

bottom of page